Πλήρης Διερεύνηση Αρτηριακής Πίεσης

Πλήρης Διερεύνηση Αρτηριακής Πίεσης

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης. Αυτό το πλήρες σετ ελέγχου της αρτηριακής πίεσης περιέχει όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τις αλλαγές στον τρόπο ζωής σας αποτελεσματικές
Η πλήρης εξέταση της αρτηριακής πίεσης μπορεί να βοηθήσει εσάς και τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να παρακολουθείτε τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Βοηθά επίσης να προσδιοριστεί αν παίρνετε τη σωστή δόση φαρμάκων

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Holter Πιέσεων Χοληστερίνη TSH
Υπερηχογράφημα Νεφρών Τριγλυκερίδια Κάλιο
Triplex Νεφρικών Αρτηριών HDL Νάτριο
TKE LDL Κορτιζόλη
Γενική Αίματος Ολικά Λιπίδια Ρενίνη
Γενική Ούρων SGOT Αλδοστέρφη
Σάκχαρο SGPT VMA Ούρων 24ωρου
Ουρία γ-GT Μετανεφρίνες Ούρων 24ωρου
Κρεατινίνη T3 Κατεχολαμίνες Ούρων 24ωρου
Ουρικό Οξύ T4

Τιμή Εξέτασης 230 €