Έλεγχος Σακχαρώδη Διαβήτη

Έλεγχος Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο έλεγχος του σακχαρώδη διαβήτη είναι η πρόληψη, η μείωση και ο έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα μέσω της διατροφής, της άσκησης και της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τη γλυκόζη του αίματός τους και να κάνουν προσαρμογές στην πρόσληψη τροφής, τη φαρμακευτική αγωγή και τη σωματική δραστηριότητα για να διατηρήσουν τα φυσιολογικά επίπεδα.

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
TKE Γενική Ούρων
Σάκχαρο Μικρολευκωματίνη Ούρων
Ουρία Καμπύλη Σακχάρου 3 Χρόνοι
Κρεατινίνη Ουρικό Οξύ

Τιμή Εξέτασης 45 €

CALL