Έλεγχος Σακχαρώδη Διαβήτη

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη
TKE Γενική Ούρων
Σάκχαρο Μικρολευκωματίνη Ούρων
Ουρία Καμπύλη Σακχάρου 3 Χρόνοι
Κρεατινίνη Ουρικό Οξύ

Τιμή Εξέτασης 45 €