Μοριακή Γενετική

Έλεγχος θρομβοφιλίας

Ενδεικτικός Έλεγχος θρομβοφιλίας

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Πρωτείνη C Ομοκυστείνη
Πρωτείνη S INR-APTT
AT III, Αντιθρομβίνη ΙΙΙ Δραστικότητα LA Αντιπηκτικό Λύκου
APC-R, Αντίσταση στην Πρωτείνη C

Τιμή Εξέτασης 120 €

Διευρυμένος Έλεγχος Θρομβοφιλίας

PANEL CVD (Cardiovascular Disease ) & ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ

Περιλαμβάνει 12 μεταλλάξεις και Πολυμορφισμούς:

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
FV Leiden [G1691A] MTHFR [C677T]
FV R2 [H1299R0] MTHFR [A1298C]
Prothrombin [G20210A] ACE [I/D]
Factor XIII [V34L] Apo B [R3500Q]
Fibrinogen [β-455G>A] Apo E [Ε2/E3/E4]
PAI-1 [4G/5G] HPA-1(GPIIIa) [b/a]

Τιμή Εξέτασης 170 €

Διευρyμένο Panel Θρομβοφιλίας [Panel CVD + GP1α]

Τιμή Εξέτασης 200 €

Καρυότυπος Ζεύγους, Περιφερικού Άιματος

Τιμή Εξέτασης 200 €

Έλεγχος Πατρότητας

Τιμή Εξέτασης για 2 συμμετέχοντες 300 €

CALL