Προσφορά: Ψηφιακή Μαστογραφία #01

Ψηφιακή Μαστογραφία, Υπερηχογραφικός Έλεγχος μαστών και Εξέταση CA 15-3

στο σύγχρονο Πολυϊατρείο Αξονική Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας!

  • 49,90€ (από 210€) για μία (1) ψηφιακή μαστογραφία & έναν (1) υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών.

  • 63,90€ (από 250€) για μία (1) ψηφιακή μαστογραφία, έναν (1) υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών & έναν (1) αιματολογικό έλεγχο καρκινικού αντιγόνου CA 15-3

Διαδικασία

Καλέστε μας στο +30 210 86 50 457 για Ραντεβού μας δίνεται τα στοιχεία σας και τον Κωδικό που βλέπετε κάτω δεξιά με πορτοκαλί χρώμα

Code: AXATH#00001