Εξετάσεις αίματος για όλους

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT) Ολική Χολερυθρίνη
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση Ολικά Λευκώματα
Γενική Ούρων γ-GT Αλβουμίνες
Σάκχαρο Σίδηρος Σφαιρίνες
Ουρία Αθηρωματικός Δείκτης Μαγνήσιο
Κρεατινίνη CPK Ασβέστιο
Ουρικό Οξύ CRP Φώσφορος
Χοληστερίνη LDH Νάτριο
Τριγλυκερίδια Φερριτίνη Κάλιο
LDL Άμεση Χολερυθρίνη Aμυλάση
HDL Έμμεση Χολερυθρίνη

Τιμή Εξέτασης 39 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT) Ολική Χολερυθρίνη
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση Ολικά Λευκώματα
Γενική Ούρων γ-GT Αλβουμίνες
Σάκχαρο Σίδηρος Σφαιρίνες
Ουρία Αθηρωματικός Δείκτης Μαγνήσιο
Κρεατινίνη CPK Ασβέστιο
Ουρικό Οξύ CRP Φώσφορος
Χοληστερίνη LDH Νάτριο
Τριγλυκερίδια Φερριτίνη Κάλιο
LDL Άμεση Χολερυθρίνη Aμυλάση
HDL Έμμεση Χολερυθρίνη

Τιμή Εξέτασης 49 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT) Ολική Χολερυθρίνη
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση Ολικά Λευκώματα
Γενική Ούρων γ-GT Αλβουμίνες
Σάκχαρο Σίδηρος Σφαιρίνες
Ουρία Αθηρωματικός Δείκτης Μαγνήσιο
Κρεατινίνη CPK Ασβέστιο
Ουρικό Οξύ CRP Φώσφορος
Χοληστερίνη LDH Νάτριο
Τριγλυκερίδια Φερριτίνη Κάλιο
LDL Άμεση Χολερυθρίνη Aμυλάση
HDL Έμμεση Χολερυθρίνη

Τιμή Εξέτασης 79 €