Εξετάσεις αίματος για όλους

Εξετάσεις αίματος για όλους

Το πρώτο βήμα για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο σώμα σας, είναι να το εξετάσετε. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε μια σειρά από προσιτές εξετάσεις αίματος που σας βοηθούν να καταλάβετε τι χρειάζεται το σώμα σας.

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT)
ΤΚΕ
Γενική Ούρων
Σάκχαρο
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
LDL
HDL

Τιμή Εξέτασης 39 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT)
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση
Γενική Ούρων γ-GT
Σάκχαρο Σίδηρος
Ουρία Αθηρωματικός Δείκτης
Κρεατινίνη
Ουρικό Οξύ
Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια
LDL
HDL

Τιμή Εξέτασης 49 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT) Ολική Χολερυθρίνη
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση Ολικά Λευκώματα
Γενική Ούρων γ-GT Αλβουμίνες
Σάκχαρο Σίδηρος Σφαιρίνες
Ουρία Αθηρωματικός Δείκτης Μαγνήσιο
Κρεατινίνη CPK Ασβέστιο
Ουρικό Οξύ CRP Φώσφορος
Χοληστερίνη LDH Νάτριο
Τριγλυκερίδια Φερριτίνη Κάλιο
LDL Άμεση Χολερυθρίνη Aμυλάση
HDL Έμμεση Χολερυθρίνη

Τιμή Εξέτασης 79 €

CALL