Παιδικά Check Up

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Ουρικό Οξύ Αλκαλική Φωσφάταση
ΤΚΕ Χοληστερίνη γ-GT
Γενική Ούρων Τριγλυκερίδια Σίδηρος
Σάκχαρο LDL Αθηρωματικός Δείκτης
Ουρία HDL Ολικά λιπίδια
Κρεατινίνη Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT)

Τιμή Εξέτασης 59 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Κάλιο ALP
Σίδηρος Νάτριο Χοληστερίνη
Γενική Ούρων Ασβέστιο Τριγλυκερίδια
Φερριτίνη Χλωριούχα LDL
Ουρία γ-GT HDL
Κρεατινίνη Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT)

Τιμή Εξέτασης 59 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Σάκχαρο Τ4
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη TSH
Ολική Χοληστερίνη LDL
Τριγλυκερίδια HDL
Τ3

Τιμή Εξέτασης 59 €