Έλεγχος Νεφρών – Κύστεως – Προστάτη

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Υπερηχογράφημα Νεφρών Σάκχαρο
Ουρία Ολική Χοληστερόλη
Κρεατινίνη Τριγλυκερίδια
Γενική Αίματος HDL
Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών Ουρικό Οξύ
Γενική Ούρων

Τιμή Εξέτασης 50 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Υπερηχογράφημα Νεφρών-Ουροδόχου Κύστεως-Προστάτη Σάκχαρο
Ουρία Ολική Χοληστερόλη
Κρεατινίνη Τριγλυκερίδια
Γενική Αίματος HDL
Ταχύτητα Καθιζήσεως Ερυθρών Ουρικό Οξύ
Γενική Ούρων PSA

Τιμή Εξέτασης 60 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
PSA FREE PSA, FPSA-TPSA

Τιμή Εξέτασης 30 €