Λιπιδαιμικός Έλεγχος

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Τριγλυκερίδια HDL
Απολιποπρωτείνη A1 LDL
Απολιποπρωτείνη B Λιποπρωτείνη - α
Χοληστερίνη Αθηρωματικός Δείκτης
Ολικά Λιπίδια

Τιμή Εξέτασης 50 €

CALL