Ρευματολογικός Έλεγχος

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος SGPT
TKE Γενική Ούρων
CRP (Ποσοτικός Προσδιορισμός) ANA (Αντιπυρηνικά Αντισώματα)
Ουρία RF (Ρευματοειδής Παράγοντας)
Κρεατινίνη Παράγων Συμπληρώματος C3
SGOT Παράγων Συμπληρώματος C4

Τιμή Εξέτασης 70 €

CALL