Έλεγχος Για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
HIV I-II (AIDS) HCV - Ηπατίτιδα C
HbsAg - Ηπατίτιδα B VDRL - Σύφιλη

Τιμή Εξέτασης 40 €

Πλήρης Ανίχνευση Φαρμακευτικών Ουσιών (Ούρων) DRUG TEST

AΝΤΙ-DRUG, ΟΥΡΩΝ
(AMHETAMINES, BARBITURATES, BENZODIAZEPINES, CANNABINOID, METHADONE, METHAQUALONE, CACAINE, PROPOXYPHENE, PCP, ETHANOL)

Τιμή Εξέτασης 55 €