Έλεγχος Για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Έλεγχος για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα

Ο Έλεγχος για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα είναι μια διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση επτά κοινών σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων: ηπατίτιδα Β και C, HIV τύπου 1 και 2 και σύφιλη

Η διενέργεια μιας εξέτασης για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη. Πρώτον, τα αποτελέσματά σας μπορεί να καθορίσουν εάν πρέπει να αναζητήσετε θεραπεία για μια ασθένεια όπως η ηπατίτιδα Β και C, η σύφιλη ή ο HIV. Η έγκαιρη ανίχνευση των Σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων θα επιτρέψει επίσης την έγκαιρη θεραπεία, η οποία μπορεί συχνά να μειώσει τόσο τους μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία όσο και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων που σχετίζονται με ορισμένες λοιμώξεις.

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
HIV I-II (AIDS) HCV - Ηπατίτιδα C
HbsAg - Ηπατίτιδα B VDRL - Σύφιλη

Τιμή Εξέτασης 40 €

Πλήρης Ανίχνευση Φαρμακευτικών Ουσιών (Ούρων) DRUG TEST

AΝΤΙ-DRUG, ΟΥΡΩΝ
(AMHETAMINES, BARBITURATES, BENZODIAZEPINES, CANNABINOID, METHADONE, METHAQUALONE, CACAINE, PROPOXYPHENE, PCP, ETHANOL)

Τιμή Εξέτασης 55 €

CALL