Έλεγχος Θυρεοειδούς Αδένα

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς FT3
T3 FT4
T4 TG
TSH TSI
Αντιθυρεοειδικά Αντισώματα (ANTI-TG, ANTI-TPO)

Τιμή Εξέτασης 49 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς FT3
T3 FT4
T4 TG
TSH TSI
Αντιθυρεοειδικά Αντισώματα (ANTI-TG, ANTI-TPO)

Τιμή Εξέτασης 59 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς FT3
T3 FT4
T4 TG
TSH TSI
Αντιθυρεοειδικά Αντισώματα (ANTI-TG, ANTI-TPO)

Τιμή Εξέτασης 90 €