Καρκινικοί Δείκτες

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
CA 125 INH B
CA 15 - 3 CEA
CA 72 - 4 TPS
AFP

Τιμή Εξέτασης 99 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
CEA TPS
CA 15 - 3 MCA
TPA

Τιμή Εξέτασης 85 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
SCC TPA
CEA TPS

Τιμή Εξέτασης 88 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
CA 125 CEA
CA 15 - 3 TPS

Τιμή Εξέτασης 60 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
CEA CA 15 - 3
CA 125 AFP
CA 19 - 9

Τιμή Εξέτασης 70 €

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
CEA PSA
AFP Free PSA
CA 19 - 9

Τιμή Εξέτασης 70 €

CALL